+420 602 298 078 info@strechy-az.cz

Izolační systémy

ASFALTOVÉ PÁSY

Asfaltové pásy se používají především ve skladbách plochých sřech, kde nejčastěji fungují jako povlaková hydroizolační vrstva, pojistná hydroizolační vrstva a parotěsná vrstva. Dále se požívají i ve skladbách šikmých střech a podlah, kde jsou především hydroizolační a separační vrstvou.

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

Všechna pravidla v tomto montážním návodě platí pro střešní hydroizolační fólie DEKPLAN 76, 77, 79, 70, DEKPLAN 76 S a také ALKORPLAN 35176, 35177, 35179, 35170.

Charakteristika střešního systému z hydroizolačních fólií DEKPLAN: • Fólie jsou určené pro pokrývání plochých i šikmých střech.

 • Fólie jsou vhodné jak pro nové objekty, tak i pro sanace starých střech.
 • Fólie jsou určeny pro vytváření hlavní hydroizolační vrstvy nepochůzných, pochůzných, pojížděných a vegetačních střech.
 • Na povrchu fóliové hydroizolace se nemají tvořit kaluže, kromě zadržení vody v oblastech spojů hydroizolačního materiálu (podélný spoj, příčný spoj, spoje v detailech) po určitou dobu, v závislosti na klimatických podmínkách (např. po dešti)
 • Hydroizolační bezpečnost je ve většině případů zajištěna 1 vrstvou fólie. V případě teras a vegetačních střech, kde je požadována velmi vysoká hydroizolační bezpečnost, lze uplatnit dvojitý systém s možností kontroly.
 • Fólie dlouhodobě odolávají běžně se vyskytujícímu přirozenému koroznímu namáhání. Jedná se zejména o expozici UV záření, tepelné energie, agresivitu běžně se v přírodě vyskytující vody, agresivitu ovzduší.
 • Fólie DEKPLAN 76, DEKPLAN 76 S, DEKPLAN 79 a doplňkové fólie DEKPLAN 70 a DEKPLAN X76 WALKWAY jsou odolné proti účinkům UV záření a vyhovují požadavkům na účinky umělého povětrnostního stárnutí. Fólie DEKPLAN 77 musí být po instalaci vždy celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby bylo zabráněno přímému působení povětrnostních vlivů.
 • Fólie DEKPLAN 76 S i DEKPLAN 76 jsou stejné materiálové báze (PVCP), ale každá fólie má své systémové komponenty a příslušenství a proto je nelze mezi sebou kombinovat (více viz tabulka 1.)
 • Fólie se svařují horkým vzduchem.
 • Fólie mají velmi dobrou rozměrovou stálost, vysokou odolnost proti průrazu, odolávají krupobití.
 • Fólie DEKPLAN 76 DEKPLAN 76 S jsou součástí střešních skladeb klasifikovaných jako BROOF(t3). Podrobnosti o jejich použití v požárně nebezpečném prostoru vždy konzultujte s pracovníky ATELIERu DEK.
 • DEKPLAN 77 je odolná proti prorůstání kořenů.
 • Systémové řešení zahrnuje sortiment pomocných prvků, ukončovacích profilů atd.
 • Hydroizolační vrstva má velmi nízkou plošnou hmotnost. 7
 • Fólie z PVC-P se vyznačují nízkým difúzním odporem.
 • Fólie lze použít také jako doplňkovou vodotěsnící vrstvu šikmých střech, až třídy těsnost 1. Vždy je nutné posoudit vlhkostní režim skladby.

FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE FATRAFOL

Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím. Systém se skládá jak ze samotných fólií, tak z doplňků, které jsou nezbytné pro zajištění dokonalé izolace střechy.

… Práce provádíme i od jiných firem, které se touto tématikou zabývají …

Stavební práce

Nabízené produkty

Kontakt

 

Hlavní provozovna
Střechy-AZ.cz s.r.o.
Na Spojce 31
252 42 Jesenice
Kontaktní údaje
+420 602 298 078
info@strechy-az.cz
IČO: 285 46 695
DIČ: CZ285 46 695
Pobočka
Vlkovec 63
257 24 Chocerady
Oddělení zahrada
+420 602 298 078
zahrada-az@seznam.cz