TONDACH

První cihelna v Gleinstätten byla vybudována již v roce 1881. Díky neustále se zlepšujícím výrobkům tohoto závodu, které byly vyráběny vždy nejmodernějšími technologiemi dané doby, mohly být budovány další závody. V současné době patří koncernu, vystupujícímu pod názvem TONDACH Gleinstätten čtyři výrobní závody v Rakousku, kde je vlastně jediným producentem pálené střešní krytiny na trhu.

 

V devadesátých letech vstoupil koncern i na zahraniční trhy a v současné době patří do tohoto uskupení patnáct výrobních závodů v rámci celé Evropy. Konkrétně jsou to tři závody v České republice, čtyři závody v Maďarsku a čtyři v Rakousku, dva závody v Chorvatsku a po jednom ve Slovinsku a Slovensku. Celkové výrobní kapacity koncernu činí cca 260 mil. ks tašek a cca 200 mil. c. j. zdicích materiálů.

 

 

Figaro

Figaro

 

 

 

 

 

 Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek. Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší v náročných klimatických oblastech. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 35 mm.

Celková šířka 270 mm
Celková délka 455
Krycí šířka 233 mm
Krycí délka 335-370 mm

 

Hmotnost 1 ks 3,9 kg
Potřeba na 1 m2 od 11,6 ks
Počet na paletě 240 ks zákl. tašek

 Minimální sklon střechy

  • Bezpečný sklon 30º
  • S těsným podstřeším 24º
  • S vodotěsným podstřeším 20º

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAMAC

Nová střešní taška Bramac Reviva

Více